Interpretacja danych na mapie

Różnice w wyświetlaniu na mapie lokalizacji ze żródeł "BTSearch" oraz "UKE" są dość specyficzne i osobom nie zorientowanym dokładnie w temacie ich interpretacja może nastręczać pewne trudności.

Lokalizacje BTSearch

Baza danych BTSearch zawiera dane o istniejących i potwierdzonych stacjach bazowych sieci komórkowych w Polsce, zgromadzone przez rzeszę entuzjastów GSM-u z całego kraju. Markery na mapie wskazujące lokalizacje ze źródła "BTSearch" defacto oznaczają faktyczne stacje bazowe, które istnieją i działają.

O czym należy jednak pamiętać, to że baza BTSearch nie zawiera danych o wszystkich stacji bazowych w Polsce. Nie wszystkie faktycznie istniejące stacje są "namierzone" i zweryfikowane w bazie, a co za tym idzie nie są wyświetlone na mapie.

UKE

Dane ze źródła "UKE" oparte są o ogólnodostępny wykaz Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), zawierający listę pozwoleń radiowych GSM/UMTS/CDMA/LTE wydanych operatorom sieci komórkowych w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że wykaz ten zawiera listę urzędowych pozwoleń na wykorzystanie częstotliwości radiowej w danej lokalizacji i nie stanowi jednoznacznego spisu wszystkich fizycznie istniejących stacji bazowych w Polsce

Innymi słowy, wydanie urzędowego pozwolenia nie przekłada się jednoznacznie na istniejącą fizycznie stację bazową danego operatora w danej lokalizacji, a co za tym idzie - przedstawione na mapie lokalizacje "UKE" nie odzwierciedlają zawsze stanu zgodnego z rzeczywistością. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż czas upływający od momentu wydania pozwolenia do faktycznego "odpalenia" stacji opierającej się o to pozwolenie jest zwyczajowo dość długi.

Można jednak z powodzeniem przyjąć, iż znakomita większość wydanych pozwoleń UKE jest zgodna ze stanem faktycznym i może stanowić dobry pogląd ogólnej liczby fizycznych lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w Polsce.