Orange (26003) ID: ?,54372 (N!)
Bielsko-Biała, ul. Boruty-Spiechowicza 48B - strunobetonowy maszt T-Mobile
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53101 43411 NetWorkS!
900 53101 43412 NetWorkS!
900 53101 43413 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53101 901 43423 59091359 10564 NetWorkS!
2100 53101 901 43424 59091360 10564 NetWorkS!
2100 53101 901 43425 59091361 10564 NetWorkS!
2100 53101 901 43426 59091362 10589 NetWorkS!
2100 53101 901 43427 59091363 10589 NetWorkS!
2100 53101 901 43428 59091364 10589 NetWorkS!
900 53101 901 43429 59091365 3082 NetWorkS!
900 53101 901 43430 59091366 3082 NetWorkS!
900 53101 901 43431 59091367 3082 NetWorkS!