Orange (26003) ID: ?,27377 (N!)
Dziekanów Nowy, ul. Królowej Marysieńki
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 58060 114797 14 29388046 NetWorkS!
800 58060 114797 15 29388047 NetWorkS!
800 58060 114797 16 29388048 NetWorkS!