NetWorkS! (26034) ID: 42025 (N!)
Drezdenko, al. Piastów 19 - komin zakładów MEPROZET
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 56213 162025 0 41478400 NetWorkS!
1800 56213 162025 1 41478401 NetWorkS!
1800 56213 162025 2 41478402 NetWorkS!