NetWorkS! (26034) ID: 1717 (N!)
Gliwice, ul. Paderewskiego 116 - maszt na budynku wymiennikowni
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 53403 232212 1 59446273 NetWorkS!
1800 53403 232212 2 59446274 NetWorkS!
1800 53403 232212 3 59446275 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 53403 914 31181 59931085 3064 NetWorkS!
900 53403 914 31182 59931086 3064 NetWorkS!
900 53403 914 31183 59931087 3064 NetWorkS!