Orange (26003) ID: 701 (N!)
Gdańsk, ul. W.Budzysza 7 - komin
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54001 33081 NetWorkS!
900 54001 33082 NetWorkS!
900 54001 33083 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
2600 54012 240101 31 61465887 NetWorkS!
2600 54012 240101 32 61465888 NetWorkS!
2600 54012 240101 33 61465889 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 54001 871 33092 57114948 10589 NetWorkS!
2100 54001 871 33095 57114951 10589 NetWorkS!
2100 54001 871 33098 57114954 10589 NetWorkS!
2100 54001 871 33093 57114949 10614 NetWorkS!
2100 54001 871 33096 57114952 10614 NetWorkS!
2100 54001 871 33099 57114955 10614 NetWorkS!
900 54001 871 33087 57114943 3082 NetWorkS!
900 54001 871 33088 57114944 3082 NetWorkS!
900 54001 871 33089 57114945 3082 NetWorkS!