Aero 2 (26017) ID: BT24701
Chorzów, ul. Kochanowskiego 15-17 - blok mieszkalny
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 21001 24701 1 6323457 --
1800 21001 24701 2 6323458 --
1800 21001 24701 3 6323459 --