NetWorkS! (26034) ID: 40026 (N!)
Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 5 - budynek mieszkalny
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 57063 170026 0 43526656 NetWorkS!
1800 57063 170026 1 43526657 NetWorkS!
1800 57063 170026 2 43526658 NetWorkS!