Orange (26003) ID: 91006 (N!)
Bełchów - gm. Nieborów, ul. Przemysłowa 1 - wieża ciśnień dawnej huty szkła
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59130 22098 NetWorkS!
900 59130 22099 NetWorkS!
900 59130 22100 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 59120 191006 11 48897547 NetWorkS!
800 59120 191006 12 48897548 NetWorkS!
800 59120 191006 13 48897549 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 59120 631 60034 41413250 10589 NetWorkS!
2100 59120 631 60035 41413251 10589 NetWorkS!
2100 59120 631 60044 41413260 10589 NetWorkS!
2100 59120 631 60074 41413290 10614 NetWorkS!
2100 59120 631 60075 41413291 10614 NetWorkS!
2100 59120 631 60076 41413292 10614 NetWorkS!
900 59120 631 60024 41413240 3082 NetWorkS!
900 59120 631 60025 41413241 3082 NetWorkS!
900 59120 631 60030 41413246 3082 NetWorkS!