NetWorkS! (26034) ID: 9441 (N!)
Zielona Góra - Ochla, pl. Bronisławy Błyskoszowej 6 - wieża kościoła
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 56110 261579 0 66964224 NetWorkS!
1800 56110 261579 1 66964225 NetWorkS!