NetWorkS! (26034) ID: 14322 (N!)
Warszawa - Wilanów, ul. Prymasa A. Hlonda 1 (Świątynia Opatrzności Bożej)
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 58090 280597 1 71832833 NetWorkS!
1800 58090 280597 2 71832834 NetWorkS!
1800 58090 280597 3 71832835 NetWorkS!
1800 58090 280597 4 71832836 NetWorkS!