NetWorkS! (26034) ID: 54228 (N!)
Żywiec, ul. Moszczanicka 58 - kościół
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 53113 131228 1 33594369 NetWorkS!