Aero 2 (26017) ID: BT11671
Staroźreby, ul. Płocka 34 (maszt Plusa)
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 11024 11671 1 2987777 --
1800 11024 11671 2 2987778 --
1800 11024 11671 3 2987779 --
900 11024 11671 11 2987787 --
900 11024 11671 12 2987788 --
900 11024 11671 13 2987789 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 1800 BT11671 LTE1800/10/3420/5/17 zmP 2022-08-31
LTE 900 BT11671 REJ/5/11671/1/18 P 2099-12-31