Orange (26003) ID: 6177 (N!)
Laskowiec - gm. Rzekuń, maszt własny - dz. nr 340/7
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59403 16871 NetWorkS!
900 59403 16872 NetWorkS!
900 59403 16873 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 59403 294964 1 75510785 NetWorkS!
800 59403 294964 2 75510786 NetWorkS!
800 59403 294964 3 75510787 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 59403 608 16002 39861890 10589 NetWorkS!
2100 59403 608 16003 39861891 10589 NetWorkS!
2100 59403 608 16004 39861892 10589 NetWorkS!
2100 59403 608 16005 39861893 10614 NetWorkS!
2100 59403 608 16006 39861894 10614 NetWorkS!
2100 59403 608 16011 39861899 10614 NetWorkS!
900 59403 608 28817 39874705 3082 NetWorkS!
900 59403 608 28827 39874715 3082 NetWorkS!
900 59403 608 28828 39874716 3082 NetWorkS!
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 1800 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
GSM 900 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
LTE 1800 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
LTE 2600 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
LTE 800 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
UMTS 2100 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31
UMTS 900 6177 MNET/15/94964/8/17 zmP 2022-08-31