Orange (26003) ID: T-31706 (N!)
Cierznie - gm. Debrzno, wieża koło DK22
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54103 40961 NetWorkS!
900 54103 40962 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 54103 141706 14 36276750 NetWorkS!
800 54103 141706 15 36276751 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 54103 872 40967 57188359 3082 NetWorkS!
900 54103 872 40968 57188360 3082 NetWorkS!