NetWorkS! (26034) ID: 54317 (N!)
Bielsko-Biała, ul. Piekarska 130 - maszt na dachu zakładów BEFAMA
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 53181 131317 1 33617153 NetWorkS!
1800 53181 131317 2 33617154 NetWorkS!
1800 53181 131317 3 33617155 NetWorkS!