T-Mobile (26002) ID: 26150 (N!)
Turzyn - gm. Brańszczyk, maszt Orange - dz. nr 195
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59400 23558 NetWorkS!
900 59400 23559 NetWorkS!
900 59400 23560 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 59400 294115 14 75293454 NetWorkS!
800 59400 294115 15 75293455 NetWorkS!
800 59400 294115 16 75293456 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 59400 608 23561 39869449 3055 NetWorkS!
900 59400 608 23562 39869450 3055 NetWorkS!
900 59400 608 23563 39869451 3055 NetWorkS!