Orange (26003) ID: 4693 (N!)
Kąpino - gm. Wejherowo, ul. Franciszka Napierały 2 - dach budynku
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54006 50451 NetWorkS!
900 54006 50452 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 54006 240808 11 61646859 NetWorkS!
800 54006 240808 12 61646860 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 54006 870 50462 57066782 10589 NetWorkS!
2100 54006 870 50465 57066785 10589 NetWorkS!
2100 54006 870 50463 57066783 10614 NetWorkS!
2100 54006 870 50466 57066786 10614 NetWorkS!
900 54006 870 50457 57066777 3082 NetWorkS!
900 54006 870 50458 57066778 3082 NetWorkS!
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
GSM 1800 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
LTE 800 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
LTE 1800 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
LTE 2100 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
LTE 2600 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
UMTS 900 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30
UMTS 2100 4693 MNET/15/40808/9/19 zmP 2023-09-30