T-Mobile (26002) ID: 31453 (N!)
Kąpino - gm. Wejherowo, ul. Franciszka Napierały 2 - dach budynku
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 54006 60454 NetWorkS!
1800 54006 60455 NetWorkS!
900 54006 60451 NetWorkS!
900 54006 60452 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 54006 240808 14 61646862 NetWorkS!
800 54006 240808 15 61646863 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 54006 870 60462 57076782 10663 NetWorkS!
2100 54006 870 60465 57076785 10663 NetWorkS!
2100 54006 870 60463 57076783 10688 NetWorkS!
2100 54006 870 60466 57076786 10688 NetWorkS!
900 54006 870 60457 57076777 3055 NetWorkS!
900 54006 870 60458 57076778 3055 NetWorkS!