T-Mobile (26002) ID: 23895 (N!)
Łaszczyn - gm. Cielądz, maszt Orange
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59120 60869 NetWorkS!
900 59120 60885 NetWorkS!
900 59120 60904 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 59120 291992 11 74749963 NetWorkS!
800 59120 291992 12 74749964 NetWorkS!
800 59120 291992 13 74749965 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 59120 631 10984 41364200 3055 NetWorkS!
900 59120 631 10985 41364201 3055 NetWorkS!
900 59120 631 10986 41364202 3055 NetWorkS!