Orange (26003) ID: 14797 (N!)
Dziekanów Nowy - gm. Łomianki, ul. Królowej Marysieńki - dz. nr 248/13 (wieża T-Mobile)
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 58060 114797 54 29388086 NetWorkS!
1800 58060 114797 55 29388087 NetWorkS!
1800 58060 114797 56 29388088 NetWorkS!
2100 58060 114797 24 29388056 NetWorkS!
2100 58060 114797 25 29388057 NetWorkS!
2100 58060 114797 26 29388058 NetWorkS!
2600 58060 114797 34 29388066 NetWorkS!
2600 58060 114797 35 29388067 NetWorkS!
2600 58060 114797 36 29388068 NetWorkS!
800 58060 114797 14 29388046 NetWorkS!
800 58060 114797 15 29388047 NetWorkS!
800 58060 114797 16 29388048 NetWorkS!