Orange (26003) ID: 82023 (N!)
Lipówki - gm. Pilawa, ul. Wodociągowa - dz. nr 344/10 (wieża ciśnień)
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58207 19975 NetWorkS!
900 58207 19976 NetWorkS!
900 58207 19977 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
800 58208 182023 11 46597899 NetWorkS!
800 58208 182023 12 46597900 NetWorkS!
800 58208 182023 13 46597901 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 58207 608 11541 39857429 10564 NetWorkS!
2100 58207 608 11542 39857430 10564 NetWorkS!
2100 58207 608 11543 39857431 10564 NetWorkS!
2100 58207 608 11544 39857432 10589 NetWorkS!
2100 58207 608 11545 39857433 10589 NetWorkS!
2100 58207 608 11546 39857434 10589 NetWorkS!
2100 58207 608 11547 39857435 10614 NetWorkS!
2100 58207 608 11548 39857436 10614 NetWorkS!
2100 58207 608 11549 39857437 10614 NetWorkS!
900 58207 608 29087 39874975 3082 NetWorkS!
900 58207 608 29088 39874976 3082 NetWorkS!
900 58207 608 29089 39874977 3082 NetWorkS!