Orange (26003) ID: 429
Nadarzyn, ul. Turystyczna 50 (maszt własny - teren oczyszczalni ścieków)
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58150 3125 Common BCCH, NetWorkS!
900 58150 3126 Common BCCH, NetWorkS!
900 58150 3127 Common BCCH, NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
2600 58150 280315 31 71760671 NetWorkS!
2600 58150 280315 32 71760672 NetWorkS!
2600 58150 280315 33 71760673 NetWorkS!
800 58150 280315 11 71760651 NetWorkS!
800 58150 280315 12 71760652 NetWorkS!
800 58150 280315 13 71760653 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 58150 645 52698 42323418 10589 NetWorkS!
2100 58150 645 52699 42323419 10589 NetWorkS!
2100 58150 645 52717 42323437 10589 NetWorkS!
2100 58150 645 52731 42323451 10614 NetWorkS!
2100 58150 645 52732 42323452 10614 NetWorkS!
2100 58150 645 52733 42323453 10614 NetWorkS!
900 58150 645 52668 42323388 3082 NetWorkS!
900 58150 645 52669 42323389 3082 NetWorkS!
900 58150 645 52697 42323417 3082 NetWorkS!